Gekrabbel over de lente

door | 18 mei 2019 | Karens Krabbels

Gekrabbel over de lente (Herman Gorter 1890):

De lente komt van ver, ik hoor hem komen
en de boomen hooren, de hooge trilboomen,
en de hooge luchten, de hemelluchten,
de tintellichtluchten, de blauwenwitluchten,
trilluchten.