All Red and Roses, samen werken aan één schilderij

door | 8 aug 2021 | Karens Krabbels

schilderij met gezicht, rozen en vogeltje

Er werd besloten om op paneel en met acryl te schilderen. Het formaat is 80×80 cm en het schilderij werd ‘All Red and Roses’ gedoopt

 
7 dec 2021) Eind van het jaar doorloop ik meestal al mijn mappen om op te ruimen of om een back-up te maken. Dit jaar is daar geen uitzondering op en gisteren kwam ik dit boekje (pdf) tegen dat in 2005 is gemaakt -en geschreven- door Henny Herps. Onderwerp is een project van leden van schildersvereniging de Rietpen die gezamenlijk een schilderij hebben gemaakt voor de in dat jaar overleden John Watts. Ook ik maakte deel uit van deze groep, alhoewel ik moet zeggen dat ik alleen heb bijgedragen aan de eerste ontwerpfase waarvoor wij onze ideeën moesten aanleveren (zie tweede plaatje). De andere leden hebben een veel groter aandeel gehad in de totstandkoming van dit schilderij.  Zoals Peter van den Borne en mijn maatje Piet van Vugt** die helaas dit jaar is overleden.

**Ik heb jaren samen met Piet in het bestuur gezeten en Piet hielp mij bij het beheer van de website.

Je kunt je wellicht voorstellen dat het niet makkelijk is om met zoveel creatieve mensen -die ieder hun eigen kijk hebben op compositie en kleurgebruik- gezamenlijk aan één schilderij te werken.

Ontwerp met roos

Mijn bijdrage, een schets die ik met viltstiften heb gemaakt. Daar werkte ik destijds graag mee. Helaas heb ik geen goede foto’s meer.

“Het heeft onder de leden een aantal stevige discussies opgeleverd, die de gang van zaken er niet makkelijker op maakte. Iedereen wilde graag, maar uit respect voor een ander zijn werk kon men niet uitvoeren wat men graag wilde. Het was steeds aftasten hoe ver men kon gaan. Meningen waren verdeeld over de te volgen techniek en uitvoering. De kleurstelling was een crime met zoveel verschillende smaken.”
Henny Herps

Lees er meer over in dit boekje van Henny Herps.

Jammer genoeg heb ik geen goede foto’s meer. Maar het resultaat mocht er zijn. Er diende zich zelfs een koper aan die zeer gecharmeerd was van het werk. Die viste echter achter het net, want het schilderij ‘All Red and Roses’ werd uiteraard geschonken aan Henriëtte, de weduwe van John, en hun kinderen.