De website karennijst.nl  die je momenteel bezoekt, wordt beheerd door Kahlo Webdevelopment & Copywriting.

Over ons privacybeleid

Kahlo Webdevelopment & Copywriting geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kahlo Webdevelopment & Copywriting.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Karen Nijst, Mosveld 3 5527BK Hapert.
0497-38 25 54, info@kahlo.nl

Bezoek https://www.kahlo.nl/uw-privacy// voor meer informatie over dit Privacybeleid!